Användarvillkor

Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal som görs mellan dig, antingen personligen eller på uppdrag av en enhet ("du") och Sunlight Media LLC ("Företag, ""we, ""us, "Eller"vår”), Om din tillgång till och användning av https://sunlightmedia.org/ webbplats såväl som någon annan medieform, mediekanal, mobilwebbplats eller mobilapplikation som är relaterad, länkad eller på annat sätt kopplad till den (tillsammans "webbplatsen"). Vi är registrerade i Kalifornien, USA och har vårt registrerade kontor på 1019 E 4th Place,, 4th Floor, Los Angeles, CA 90013. Du godkänner att du har läst, förstått och samtyckt till att vara bunden av alla dessa användarvillkor genom att gå in på webbplatsen. OM DU INTE GODKÄNNER MED ALLA DENA ANVÄNDNINGSVILLKOREN ÄR DU UTTRYCKLIGT FÖRBJUDEN FRÅN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH DU MÅSTE AVSLUTA ANVÄNDNINGEN OMEDELBART.
Kompletterande villkor eller dokument som kan läggas ut på webbplatsen då och då införlivas här uttryckligen som referens. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, göra ändringar eller modifieringar av dessa användarvillkor då och då. Vi meddelar dig om eventuella ändringar genom att uppdatera datumet "Senast uppdaterat" i dessa användarvillkor, och du avstår från rätten att få ett specifikt meddelande om varje sådan ändring. Se till att du kontrollerar tillämpliga villkor varje gång du använder vår webbplats så att du förstår vilka villkor som gäller. Du kommer att omfattas av, och kommer att anses ha blivit medveten om och ha accepterat, ändringarna i eventuella reviderade användarvillkor genom din fortsatta användning av webbplatsen efter det datum då sådana reviderade användarvillkor publiceras.
Informationen som tillhandahålls på sajten är inte avsedd för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lagar eller förordningar eller som skulle underkasta oss något krav på registrering inom sådan jurisdiktion eller land . Därför gör de personer som väljer att komma åt sajten från andra platser det på eget initiativ och är ensamma ansvariga för att lokala lagar följs, om och i den utsträckning lokal lagar är tillämpliga.
Webbplatsen är inte skräddarsydd för att uppfylla branschspecifika bestämmelser (HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act, Federal Information Security Management Act (FISMA) etc.), så om dina interaktioner skulle underkastas sådana lagar, kanske du inte använd denna webbplats. Du får inte använda sajten på ett sätt som skulle bryta mot Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).
Webbplatsen är avsedd för användare som är minst 13 år gamla. Alla användare som är minderåriga i den jurisdiktion där de bor (vanligtvis under 18 år) måste ha tillstånd från, och vara direkt övervakade av, sin förälder eller vårdnadshavare för att använda webbplatsen. Om du är minderårig måste du låta din förälder eller vårdnadshavare läsa och godkänna dessa användarvillkor innan du använder webbplatsen.
2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Om inget annat anges är webbplatsen vår egendom
egendom och all källkod, databaser, funktionalitet, mjukvara, webbplats
design, ljud, video, text, fotografier och grafik på webbplatsen
(tillsammans "Innehållet") och varumärken, tjänstemärken och logotyper
som finns däri ("märkena") ägs eller kontrolleras av oss eller licensieras till
oss, och är skyddade av upphovsrätts- och varumärkeslagar och olika andra
immateriella rättigheter och lagar om illojal konkurrens i USA, internationella upphovsrättslagar och internationella konventioner. Innehållet och märkena finns på
Webbplatsen "I BEFINTLIGT SKICK" endast för din information och personliga bruk. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor
av användning, ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken får kopieras, reproduceras,
samlat, återpublicerat, laddat upp, publicerat, offentligt visat, kodat,
översatt, överfört, distribuerat, sålt, licensierat eller på annat sätt utnyttjat
för vilket kommersiellt syfte som helst, utan att vi uttryckligen skrivit det i förväg
lov.
Förutsatt att du är berättigad att använda webbplatsen är du
beviljats ​​en begränsad licens för att komma åt och använda webbplatsen och att ladda ner eller skriva ut en
kopia av någon del av innehållet som du har fått korrekt åtkomst till
endast för ditt personliga, icke-kommersiellt bruk. Vi förbehåller oss alla rättigheter inte
uttryckligen tilldelas dig i och till webbplatsen, innehållet och märkena.
3. ANVÄNDARREPRESENTATIONER
Genom att använda webbplatsen, intygar och garanterar du att: (1) all registreringsinformation som du skickar kommer att vara sann, korrekt, aktuell och fullständig; (2) kommer du att upprätthålla riktigheten av sådan information och omedelbart uppdatera sådan registreringsinformation vid behov; (3) du har rättskapacitet och godkänner att följa dessa användarvillkor; (4) du inte är under 13 år; (5) du inte är minderårig i den jurisdiktion där du bor, eller om du är minderårig har du fått föräldrarnas tillstånd att använda webbplatsen; (6) du kommer inte att komma åt webbplatsen på automatiserade eller icke-mänskliga sätt, vare sig genom en bot, ett skript eller på annat sätt; (7) du kommer inte att använda webbplatsen för något olagligt eller obehörigt ändamål; och (8) din användning av webbplatsen kommer inte att bryta mot någon tillämplig lag eller förordning.
Om du tillhandahåller information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, har vi rätten att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra att all aktuell eller framtida användning av webbplatsen (eller någon del därav).

4. ANVÄNDARE REGISTRERING

 

 

Du kan behöva registrera dig på sajten. Du samtycker till att hålla ditt lösenord konfidentiellt och kommer att ansvara för all användning av ditt konto och lösenord. Vi förbehåller oss rätten att ta bort, återkräva eller ändra ett användarnamn som du väljer om vi, efter eget gottfinnande, fastställer att sådant användarnamn är olämpligt, obscen eller på annat sätt stötande.

 

5. FORBUDSAKTIVITETER
Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något annat syfte än det som vi gör webbplatsen tillgänglig för. Webbplatsen får inte användas i samband med kommersiella ansträngningar förutom de som specifikt har godkänts eller godkänts av oss.
Som användare av sajten accepterar du att inte:
 • Hämta systematiskt data eller annat innehåll från webbplatsen för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.
 • Lura, bedrägeri eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i alla försök att lära sig känslig kontoinformation, till exempel användarlösenord.
 • Omgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på sajten, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av något innehåll eller verkställer begränsningar för användningen av sajten och / eller innehållet som finns där.
 • Förnedring, plåga eller på annat sätt skada, enligt vår åsikt, oss och / eller webbplatsen.
 • Använd all information som erhållits från webbplatsen för att trakassera, missbruka eller skada en annan person.
 • Gör felaktig användning av våra supporttjänster eller skicka falska rapporter om missbruk eller felaktig uppförande.
 • Använd webbplatsen på ett sätt som inte överensstämmer med gällande lagar och förordningar.
 • Engagera sig i obehörig inramning av eller länka till webbplatsen.
 • Ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av stora bokstäver och skräppost (kontinuerlig publicering av repetitiv text), som stör någon partis oavbruten användning och njutning av webbplatsen eller modifierar, försämrar, stör, ändrar eller stör användningen, funktioner, funktioner, drift eller underhåll av webbplatsen.
 • Engagera sig i automatiserad användning av systemet, till exempel att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller använda någon data mining, robotar eller liknande datainsamlings- och extraktionsverktyg.
 • Radera meddelandet om upphovsrätt eller annan äganderätt från allt innehåll.
 • Försök att efterge sig en annan användare eller person eller använda användarnamnet för en annan användare.
 • Ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) allt material som fungerar som en passiv eller aktiv informationssamlings- eller överföringsmekanism, inklusive utan begränsning, tydliga grafikutbytesformat (“gifs”), 1 × 1 pixlar, webbugs, cookies , eller andra liknande enheter (ibland kallad "spionprogram" eller "passiva insamlingsmekanismer" eller "pcms").
 • Störa, störa eller skapa en onödig börda på webbplatsen eller de nätverk eller tjänster som är anslutna till webbplatsen.
 • Trakasserar, irriterar, skrämmer eller hotar någon av våra anställda eller agenter som är engagerade i att tillhandahålla någon del av webbplatsen till dig.
 • Försök att kringgå alla åtgärder på webbplatsen som är utformade för att förhindra eller begränsa åtkomst till webbplatsen eller någon del av webbplatsen.
 • Kopiera eller anpassa webbplatsens programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod.
 • Utom när det är tillåtet enligt tillämplig lag, dechiffrera, dekompilera, plocka isär eller bakåtkonstruera någon av programvaran som utgör eller på något sätt utgör en del av webbplatsen.
 • Förutom vad som kan vara resultatet av standard sökmotor eller webbläsaranvändning, använder, startar, utvecklar eller distribuerar alla automatiserade system, inklusive utan begränsning, någon spindel, robot, fusktjänster, skrapa eller offline-läsare som öppnar webbplatsen, eller använder eller lanserar något obehörigt skript eller annan programvara.
 • Använd en köpande agent eller köpande agent för att göra köp på webbplatsen.
 • Gör obehörig användning av webbplatsen, inklusive att samla in användarnamn och / eller e-postadresser för användare på elektronisk eller annan väg för att skicka oönskad e-post, eller skapa användarkonton på automatiserade sätt eller under falska förutsättningar.
 • Använd sajten som en del av alla ansträngningar att tävla med oss ​​eller på annat sätt använda sajten och / eller innehållet för alla intäktsgenererande ansträngningar eller kommersiella företag.
 • Använd webbplatsen för att annonsera eller erbjuda att sälja varor och tjänster.
 • Registrera dig för nyhetsbrev

 

6. ANVÄNDARgenererade bidrag

 

 

Webbplatsen erbjuder inte användare att skicka eller lägga upp innehåll. Vi kan ge dig möjlighet att skapa, skicka, lägga upp, visa, sända, utföra, publicera, distribuera eller sända innehåll och material till oss eller på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, skrifter, video, ljud, fotografier , grafik, kommentarer, förslag eller personlig information eller annat material (tillsammans, "Bidrag"). Bidrag kan visas av andra användare av webbplatsen och via webbplatser från tredje part. Som sådan kan eventuella bidrag som du skickar behandlas i enlighet med webbplatsens sekretesspolicy. När du skapar eller gör tillgängliga bidrag representerar du och garanterar att:

 

 • Skapelsen, distribution, överföring, offentlig visning eller framförande, och åtkomst, nedladdning eller kopiering av dina bidrag gör inte och kommer inte att inkräkta på äganderätten, inklusive men inte begränsat till upphovsrätten, patentet, varumärket, affärshemligheten eller moraliska rättigheter för någon tredje part.
 • Du är skapare och ägare av eller har nödvändiga licenser, rättigheter, samtycken, releaser och tillstånd för att använda och för att ge oss, webbplatsen och andra användare av webbplatsen möjlighet att använda dina bidrag på alla sätt som planeras av webbplatsen och dessa Villkor.
 • Du har skriftligt samtycke, frisläppande och/eller tillstånd från varje identifierbar enskild person i dina bidrag att använda namnet eller likheten för varje sådan identifierbar individ för att möjliggöra inkludering och användning av dina bidrag på alla sätt som övervägs av Webbplatsen och dessa användarvillkor.
 • Dina bidrag är inte falska, felaktiga eller vilseledande.
 • Dina bidrag är inte oönskad eller obehörig reklam, reklammaterial, pyramidscheman, kedjebrev, skräppost, massutskick eller andra former av uppmaningar.
 • Dina bidrag är inte obscena, otäcka, otrevliga, smutsiga, våldsamma, trakasserande, ärekränkande, förtalande eller på annat sätt anstötliga (som vi bestämmer).
 • Dina bidrag förlöjligar, hånar inte, föraktar, skrämmer eller missbrukar någon.
 • Dina bidrag används inte för att trakassera eller hota (i juridisk mening av dessa villkor) någon annan person och för att främja våld mot en specifik person eller grupp av människor.
 • Dina bidrag bryter inte mot tillämplig lag, reglering eller regel.
 • Dina bidrag bryter inte mot någon tredje parts integritets- eller publicitetsrättigheter.
 • Dina bidrag bryter inte mot tillämplig lag angående barnpornografi eller på annat sätt avsett att skydda minderåriges hälsa eller välbefinnande.
 • Dina bidrag innehåller inga stötande kommentarer som är kopplade till ras, nationellt ursprung, kön, sexuell preferens eller fysisk handikapp.
 • Dina bidrag bryter inte eller länkar inte till material som bryter mot någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller tillämplig lag eller förordning.

 

All användning av webbplatsen i strid med det föregående bryter mot dessa användarvillkor och kan bland annat resultera i uppsägning eller avstängning av dina rättigheter att använda webbplatsen.

 

 

7. BIDRAGLICENS

 

Du samtycker till att vi får komma åt, lagra, bearbeta och använda all information och personlig information som du tillhandahåller enligt villkoren i integritetspolicyn och dina val (inklusive inställningar).
Genom att skicka förslag eller annan feedback om sajten, samtycker du till att vi kan använda och dela sådan feedback för något syfte utan kompensation till dig.
Vi hävdar inget ägande över dina bidrag. Du behåller fullt ägande av alla dina bidrag och eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderättigheter som är förknippade med dina bidrag. Vi ansvarar inte för några uttalanden eller framställningar i dina bidrag som du tillhandahåller inom något område på webbplatsen. Du är ensam ansvarig för dina bidrag till webbplatsen och du accepterar uttryckligen att befria oss från allt ansvar och att avstå från alla rättsliga åtgärder mot oss angående dina bidrag.

 

8. INSKICK
Du erkänner och samtycker till att alla frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information om webbplatsen ("Inlämningar") som du tillhandahåller oss är icke-konfidentiella och kommer att bli vår enda egendom. Vi ska äga exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, och ska ha rätt till obegränsad användning och spridning av dessa bidrag för alla lagliga ändamål, kommersiella eller andra, utan bekräftelse eller kompensation till dig. Du avsäger dig härmed alla moraliska rättigheter till sådana inlägg, och du garanterar härmed att alla sådana inlägg är original hos dig eller att du har rätt att skicka in sådana inlägg. Du samtycker till att det inte ska finnas någon regressrätt mot oss för påstådda eller faktiska intrång eller förskingring av någon äganderätt i dina Bidrag.
9. TREDJE PARTS WEBBPLATS OCH INNEHÅLL
Webbplatsen kan innehålla (eller du kan skickas via webbplatsen) länkar till andra webbplatser ("tredje parts webbplatser") samt artiklar, fotografier, text, grafik, bilder, design, musik, ljud, video, information, applikationer , programvara och annat innehåll eller föremål som tillhör eller härrör från tredje part ("Tredjepartsinnehåll"). Sådana tredjepartswebbplatser och tredjepartsinnehåll undersöks, övervakas eller kontrolleras inte med avseende på riktighet, lämplighet eller fullständighet av oss, och vi är inte ansvariga för eventuella tredjepartswebbplatser som nås via webbplatsen eller tredje parts innehåll som publiceras på, tillgänglig via eller installerad från webbplatsen, inklusive innehåll, noggrannhet, stötande, åsikter, tillförlitlighet, sekretesspraxis eller andra policyer på eller som finns i tredje parts webbplatser eller tredje parts innehåll. Inkludering av, länkning till eller tillåtande av användning eller installation av tredje parts webbplatser eller tredje parts innehåll innebär inte att vi godkänner eller godkänner det. Om du bestämmer dig för att lämna webbplatsen och få tillgång till tredje parts webbplatser eller att använda eller installera innehåll från tredje part, gör du det på egen risk, och du bör vara medveten om att dessa användarvillkor inte längre gäller. Du bör granska de tillämpliga villkoren och policyerna, inklusive sekretess- och datainsamlingsmetoder, för alla webbplatser som du navigerar till från webbplatsen eller som relaterar till applikationer du använder eller installerar från webbplatsen. Alla köp du gör via tredje parts webbplatser kommer att ske via andra webbplatser och från andra företag, och vi tar inget som helst ansvar i förhållande till sådana köp som är exklusivt mellan dig och den tillämpliga tredje parten. Du samtycker till och erkänner att vi inte stöder de produkter eller tjänster som erbjuds på tredje parts webbplatser och du ska hålla oss oskadliga från all skada som orsakas av ditt köp av sådana produkter eller tjänster. Dessutom ska du hålla oss oskadliga från alla förluster som du lider eller skada som orsakas dig i samband med eller på något sätt härrör från tredje parts innehåll eller kontakt med tredje parts webbplatser.

 

10. ANNONSÖRER

 

 

Vi tillåter annonsörer att visa sina annonser och annan information i vissa delar av webbplatsen, såsom sidofältsannonser eller bannerannonser. Om du är en annonsör ska du ta fullt ansvar för alla annonser du placerar på webbplatsen och alla tjänster som tillhandahålls på webbplatsen eller produkter som säljs genom dessa annonser. Vidare, som annonsör, garanterar och intygar du att du har alla rättigheter och befogenheter att placera annonser på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter, publicitetsrättigheter och avtalsenliga rättigheter. Vi ger helt enkelt utrymme för att placera sådana annonser, och vi har ingen annan relation med annonsörer.

 

 

11. SAJTUNDERHÅLL
Vi reserverar
rätt, men inte skyldighet, att: (1) övervaka webbplatsen för kränkningar av
dessa användarvillkor; (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot någon som, i
vårt eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa användarvillkor, inklusive utan
begränsning, rapportering av sådan användare till brottsbekämpande myndigheter; (3) i vår sula
diskretion och utan begränsning, vägra, begränsa tillgången till, begränsa
tillgänglighet av eller inaktivera (i den utsträckning det är tekniskt möjligt) någon av
dina bidrag eller någon del därav; (4) efter eget gottfinnande och
utan begränsning, meddelande eller ansvar att ta bort från webbplatsen eller på annat sätt
inaktivera alla filer och innehåll som är för stora eller på något sätt
betungande för våra system; och (5) på annat sätt hantera webbplatsen på ett sätt
utformade för att skydda våra rättigheter och egendom och för att underlätta det korrekta
webbplatsens funktion.

 

12. INTEGRITETSPOLICY
Vi bryr oss om datasekretess och säkerhet. Läs vår sekretesspolicy: https://sunlightmedia.org/privacy-policy/Genom att använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av vår integritetspolicy, som ingår i dessa användarvillkor. Observera att webbplatsen är värd Förenta staterna. Om du besöker webbplatsen från någon annan region i världen med lagar eller andra krav som styr insamling, användning eller avslöjande av personuppgifter som skiljer sig från tillämpliga lagar i Förenta staternagenom din fortsatta användning av webbplatsen överför du dina data till Förenta staterna, och du samtycker till att få dina uppgifter överförda till och behandlade i Förenta staterna. Vidare tar vi inte medvetet emot, begär eller begär information från barn eller marknadsför medvetet barn. I enlighet med US Children's Online Privacy Protection Act, om vi får faktisk kunskap om att någon under 13 års ålder har tillhandahållit personlig information till oss utan det nödvändiga och verifierbara föräldrarnas samtycke, kommer vi att ta bort den informationen från webbplatsen så fort som är rimligt praktiskt.

 

 

 

13. TERM OCH TERMINATION
Dessa användarvillkor ska förbli i full kraft och verkan medan du använder webbplatsen. UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGON ANDRA BESTÄMMELSE I DESSA ANVÄNDARVILLKOR FÖRBEHÅLLER VI VI RÄTTET ATT, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE OCH UTAN MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSENS (INKLUSIVE ATT BLOCKERA VISSA IP-ADRESSSONER FÖR EN REASON). UTAN ANLEDNING, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR BROTT PÅ NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER FÖRBUND SOM FINNS I DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER NÅGON TILLÄMPLIG LAGAR ELLER FÖRESKRIFTER. VI KAN AVSLUTA DIN ANVÄNDNING ELLER DELTAGANDE PÅ WEBBPLATSEN ELLER RADERA DITT KONTO OCH ALLT INNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU PLAPTAT NÄR SOM HELST,
UTAN VARNING, EFTER VÅRT ENDA DISKRETION.
Om vi ​​avslutar
eller stänga av ditt konto av någon anledning, är du förbjuden att registrera dig och
skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånat namn, eller namnet på
någon tredje part, även om du kanske agerar på uppdrag av tredje part. I
förutom att avsluta eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att
vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till att driva civilrättsliga,
straffrättslig och föreläggande rättelse.
14. ÄNDRINGAR OCH INTERRUPTIONER
Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst eller av någon anledning efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra eller avbryta hela eller delar av webbplatsen utan föregående meddelande. Vi kommer inte att hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrytande av webbplatsen.
Vi kan inte garantera
sajten kommer att vara tillgänglig hela tiden. Vi kan uppleva hårdvara, mjukvara,
eller andra problem eller behov av att utföra underhåll relaterat till webbplatsen, som följd
vid avbrott, förseningar eller fel. Vi
förbehåller sig rätten att ändra, revidera, uppdatera, avbryta, avbryta eller på annat sätt
ändra webbplatsen när som helst eller av någon anledning utan att meddela dig. Du samtycker till att vi inte har något ansvar
som helst för förlust, skada eller olägenhet som orsakas av din oförmåga att
komma åt eller använda webbplatsen under eventuell driftstopp eller avbrott på webbplatsen. Ingenting i dessa användarvillkor kommer att finnas
tolkas för att förplikta oss att underhålla och stödja webbplatsen eller att tillhandahålla någon
korrigeringar, uppdateringar eller releaser i samband därmed.
15. GÄLLANDE LAG
Dessa användarvillkor och din användning av webbplatsen styrs av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Kalifornien som är tillämpliga på avtal som gjorts och som helt och hållet ska utföras inom delstaten Kalifornien, utan hänsyn till dess lagkonfliktprinciper.
16. TVISTLÖSNING

 

Informella förhandlingar

 

 

För att påskynda lösningen och kontrollera kostnaderna för eventuella tvister, kontroverser eller anspråk relaterade till dessa användarvillkor (varje "Tvist" och tillsammans "Tvisterna") som antingen du eller oss (individuellt, en "Part" och kollektivt, "Parterna"), är parterna överens om att först försöka förhandla om en tvist (förutom de tvister som uttryckligen anges nedan) informellt under minst trettio (30) dagar innan skiljeförfarande inleds. Sådana informella förhandlingar inleds efter skriftligt meddelande från den ena parten till den andra parten.

 

 

Bindande medling

 

 

Om parterna inte kan lösa en tvist genom informella förhandlingar, kommer tvisten (förutom de tvister som uttryckligen exkluderas nedan) att slutgiltigt och exklusivt lösas genom bindande skiljedom. DU FÖRSTÅR ​​ATT DU UTAN DENNA BESTÄMMELSE SKULLE HA RÄTT ATT STÄMMA I DOMSTOLEN OCH HA EN JURYPROV. Skiljeförfarandet ska inledas och genomföras i enlighet med American Arbitration Associations (”AAA”) Commercial Arbitration Rules (”AAA”) och, i förekommande fall, AAA:s tilläggsförfaranden för konsumentrelaterade tvister ("AAA Consumer Rules"), som båda finns tillgängliga på AAA hemsida: www.adr.org. Dina skiljedomsarvoden och din andel av skiljedomarens ersättning ska styras av AAA Consumer Rules och, där så är lämpligt, begränsas av AAA Consumer Rules. Skiljeförfarandet kan genomföras personligen, genom inlämnande av dokument, per telefon eller online. Skiljemannen kommer att fatta ett skriftligt beslut, men behöver inte lämna en motivering om inte någon av parterna begär det. Skiljemannen måste följa tillämplig lag, och varje dom kan ifrågasättas om skiljemannen inte gör det. Om inte annat krävs av tillämpliga AAA-regler eller tillämplig lag, kommer skiljeförfarandet att äga rum i USA, kalifornien. Om inte annat föreskrivs häri, kan parterna rättsliga processer i domstol för att tvinga fram skiljeförfarande, vilandeförklara förfaranden i avvaktan på skiljedom, eller för att bekräfta, modifiera, lämna eller fälla dom över skiljemannens avgörande.

 

 

Om en tvist av någon anledning fortsätter i domstol snarare än skiljedom, ska tvisten inledas eller lagföras i de statliga och federala domstolarna i USA, kalifornien, och parterna samtycker härmed till och avstår från alla försvar av bristande personlig jurisdiktion och forum non conveniens med avseende på plats och jurisdiktion i sådana statliga och federala domstolar. Tillämpning av FN:s konvention om avtal för internationella försäljningar av varor och Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) är undantagen från dessa användarvillkor.

 

 

Under inga omständigheter ska någon tvist som har väckts av någon av parterna relaterad på något sätt till webbplatsen inledas mer än ett (1) år efter att orsaken till talan uppstod. Om denna bestämmelse befinns vara olaglig eller omöjlig att verkställa, kommer ingen av parterna att välja att medla någon tvist som faller inom den del av denna bestämmelse som anses vara olaglig eller omöjlig att verkställa, och en sådan tvist ska avgöras av en domstol med behörig jurisdiktion inom de listade domstolarna för jurisdiktion ovan, och parterna är överens om att underkasta sig den domstolens personliga jurisdiktion.

 

begränsningar

 

 

Parterna är överens om att varje skiljedom ska begränsas till tvisten mellan parterna individuellt. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag ska (a) ingen skiljedom förenas med något annat förfarande; (b) det inte finns någon rätt eller behörighet för att någon tvist ska skiljas på gruppbasis eller att använda gruppförfarandeförfaranden; och (c) det finns ingen rätt eller myndighet för att någon tvist kan föras in i en påstådd representativ kapacitet för allmänhetens räkning eller andra personer.

 

 

Undantag från informella förhandlingar och skiljedom

 

 

Parterna är överens om att följande tvister inte omfattas av ovanstående bestämmelser om informella förhandlingar och bindande skiljeförfarande: (a) alla tvister som syftar till att upprätthålla eller skydda, eller som rör giltigheten av, någon av en parts immateriella rättigheter; (b) någon tvist relaterad till, eller som härrör från, anklagelser om stöld, piratkopiering, intrång i privatlivet eller otillåten användning; och (c) alla anspråk på föreläggande. Om denna bestämmelse befinns vara olaglig eller omöjlig att verkställa, kommer ingen av parterna att välja att medla någon tvist som faller inom den del av denna bestämmelse som befinns vara olaglig eller omöjlig att verkställa och en sådan tvist ska avgöras av en domstol med behörig jurisdiktion inom de domstolar som anges för ovan, och parterna är överens om att underkasta sig den personliga jurisdiktionen för den domstolen.

 

17. KORRIGERINGAR
Det kan finnas
information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller
utelämnanden, inklusive beskrivningar, priser, tillgänglighet och diverse annat
information. Vi förbehåller oss rätten att
korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera
information på webbplatsen när som helst, utan föregående meddelande.
18. FRISKRIVNING
WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS
PÅ EN BEFINTLIGT OCH TILLGÄNGLIG BASIS. DU
GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH VÅRA TJÄNSTER KOMMER PÅ DIN EGEN RISK. TILL
FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG, FRÅSÄGER VI SIG ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER
UNDERFÖRSTÅDET, I SAMBAND MED WEBBPLATSEN OCH DIN ANVÄNDNING AV DESSA, INKLUSIVE, UTAN
BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR EN SÄRSKILD
SYFTE OCH ICKE-INTRÄDE. VI GER INGA GARANTIER ELLER UTTALANDE OM
RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET I NÅGON
WEBBPLATSER LÄNKAR TILL WEBBPLATSEN OCH VI KOMMER INGET ANSVAR ELLER ANSVAR
FÖR EVENTUELLA (1) FEL, FEL ELLER ONEXAKTIGHETER I INNEHÅLL OCH MATERIAL, (2)
PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA, AV NÅGOT ART, RESULTAT AV
DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, (3) EVENTUELL OETORISERAD ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV
VÅRA SÄKRA SERVER OCH/ELLER ALLA PERSONLIG INFORMATION OCH/ELLER FINANSIELL
INFORMATION LAGRAD DÄR, (4) NÅGOT AVBROTT ELLER AVBROTT AV ÖVERFÖRING
TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, (5) NÅGRA BUGGAR, VIRUS, TROJANHÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM
KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER GENOM WEBBPLATSEN AV NÅGON TREDJE PART, OCH/ELLER (6) NÅGON
FEL ELLER UNDANTAG I NÅGOT INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV
NÅGOT SLAG SOM UPPLÅS SOM RESULTAT AV ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL SOM UPPLATS, SÄNDAS ELLER
ANNAT GÖRS TILLGÄNGLIG GENOM WEBBPLATSEN. VI GARANTERAR, STÄLLER INTE, GARANTERAR,
ELLER TA ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDS AV EN
TREDJE PART GENOM WEBBPLATSEN, NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS ELLER NÅGON WEBBPLATS ELLER MOBIL
APPLIKATION FINNS I NÅGON BANNER ELLER ANNAN REKLAM, OCH VI KOMMER INTE att vara en
PART TILL ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARAR FÖR ATT ÖVERVAKA ALLA TRANSAKTIONER MELLAN ER
OCH EVENTUELLA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. SOM MED
KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST I NÅGOT MEDEL ELLER I NÅGON MILJÖ, DU
BÖR ANVÄNDA DITT BÄSTA DOM OCH VARA FÖRSIKTIGT DÄR LÄMPLIGT.
19. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ANSVARIGA GEMENSAMMA MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, FÖLJDSKADOR, EXEMPEL, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA ELLER PUNITIVA SKADOR, INKLUDERAT FÖRLUST, INKLUDERAT, ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ÄVEN OM VI HAR UPPRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA. OAVSETT NÅGOT TILL MOTTSATTEN SOM INNEHÅLLS HÄR, KOMMER VÅRT ANSVAR MOT DIG FÖR ALLA OAVSETT ORSAKA OCH OAVSETT ÅTGÄRDENS FORM, ALLTID BEGRÄNSAT TILL
BELOPP BETALAT, OM NÅGRA, AV DU TILL OSS UNDER DEN sex (6) MÅNADERSPERIODEN INNAN NÅGON ÅTGÄRDSORSAK UPPFÖR. VISSA LAGAR I USA OCH INTERNATIONELLA LAGAR TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR. OM DESSA LAGAR GÄLLER PÅ DIG, KANSKAN NÅGRA ELLER ALLA AV ANSVARSFRISKRIVNINGAR ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLA PÅ DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.
20. SKADEERSÄTTNING
du samtycker till
försvara, gottgöra och hålla oss ofarliga, inklusive våra dotterbolag,
affiliates och alla våra respektive tjänstemän, agenter, partners och
anställda, från och mot förlust, skada, ansvar, anspråk eller krav, inklusive
rimliga advokatarvoden och utgifter, gjorda av tredje part på grund av eller
härrör från: (1) användning av webbplatsen; (2) brott mot dessa användarvillkor; (3) brott mot dina utfästelser och garantier som anges i dessa användarvillkor; (4) din kränkning av en tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter; eller (5) varje uppenbar skadlig handling mot någon annan användare av webbplatsen som du har anslutit till via webbplatsen. Trots det föregående förbehåller vi oss rätten, på din bekostnad, att anta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla ärenden som du är skyldig att ersätta oss för, och du samtycker till att på din bekostnad samarbeta med vårt försvar av sådana påståenden. Vi kommer att använda rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana påståenden, åtgärder eller förfaranden som omfattas av denna ersättning när vi blir medvetna om det.
21. ANVÄNDARDATA
Vi kommer att upprätthålla
vissa data som du överför till webbplatsen i syfte att hantera
webbplatsens prestanda, såväl som data relaterade till din användning av webbplatsen. Även om vi utför regelbundna rutinmässiga säkerhetskopieringar
av data är du ensam ansvarig för all data som du överför eller sådant
relaterar till någon aktivitet som du har gjort med hjälp av webbplatsen. du håller med
att vi inte har något ansvar gentemot dig för någon förlust eller korruption av något sådant
data, och du avsäger dig härmed all rätt till talan mot oss som härrör från sådana
förlust eller korruption av sådan data.
22. ELEKTRONISKA KOMMUNIKATIONER, TRANSAKTIONER OCH signaturer
Att besöka webbplatsen, skicka e-postmeddelanden och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation, och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla lagkrav om att sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU HÖR HÄR GODKÄNNANDE FÖR ANVÄNDNING AV ELEKTRONISKA UNDERSKRIFTER, KONTRAKTER, BESTÄLLNINGAR OCH ANDRA INSPELNINGAR OCH TILL ELEKTRONISK LEVERANS AV MEDDELANDE, POLICYER OCH REKORD AV TRANSAKTIONER INITIERAD ELLER FÖRSTÄLLT AV OSS ELLER VIA WEBBPLATSEN. Du avstår härmed från alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalunderskrift eller leverans eller lagring av icke-elektroniska poster, eller till betalningar eller beviljande av krediter på något annat sätt än elektroniska medel.
23. CALIFORNIA ANVÄNDARE OCH RESIDENTER
Om något klagomål
hos oss inte är tillfredsställande löst kan du kontakta Klagomålet
Assistansenhet vid divisionen för konsumenttjänster i Kalifornien
Department of Consumer Affairs skriftligen på 1625 North Market Blvd., Suite N
112, Sacramento, Kalifornien 95834 eller per telefon på (800) 952-5210 eller (916)
445-1254.
24. DIVERSE
Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på sajten eller avseende webbplatsen utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss. Vårt underlåtenhet att utöva eller verkställa någon rätt eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte fungera som ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa användarvillkor fungerar i största möjliga utsträckning enligt lag. Vi kan när som helst tilldela någon eller alla våra rättigheter och skyldigheter till andra. Vi ska inte vara ansvariga eller ansvariga för förlust, skada, försening eller underlåtenhet att handla orsakade av någon orsak som ligger utanför vår rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar, anses den bestämmelsen eller en del av bestämmelsen vara avskiljbar från dessa användarvillkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten för några återstående bestämmelser. Det finns inget joint venture-, partnerskap-, anställnings- eller byråförhållande mellan dig och oss som ett resultat av dessa användarvillkor eller användning av webbplatsen. Du samtycker till att dessa användarvillkor inte kommer att tolkas mot oss i kraft av att vi har utarbetat dem. Du avstår härmed allt försvar du kan ha baserat på den elektroniska formen för dessa användarvillkor och bristen på att underteckna av parterna för att utföra dessa användarvillkor.
25. KONTAKTA OSS
För att lösa ett klagomål angående webbplatsen eller för att få ytterligare information om användning av webbplatsen, vänligen kontakta oss på:
Sunlight Media LLC
1019 E 4:e plats,
4th Floor
Los Angeles, CA 90013
USA
Telefon: (+1) 3238683581