10 beprövade B2B-marknadsstrategier

10 beprövade B2B-marknadsstrategier för 2023

I dagens allt mer konkurrensutsatta landskap står B2B-marknadsförare inför utmaningen att sticka ut och fånga potentiella kunders uppmärksamhet. Men frukta inte, för vi har sammanställt den ultimata guiden för att hjälpa dig att navigera i denna komplexa värld och ladda dina B2B-marknadsföringsstrategier för globala marknader. Gör dig redo att ge dig ut på en resa som avslöjar hemligheterna med att förstå marknadslandskapet, definiera din målgrupp, sätta SMARTA mål och genomföra en flerkanalig marknadsföringsstrategi som driver resultat.

Key Takeaways

 • Förstå B2B-marknadslandskap och industritrender
 • Definiera målgrupp/ideal kundprofil, identifiera smärtpunkter och behov
 • Sätt upp SMARTA mål och mät prestanda för optimering
 • Utveckla flerkanalsstrategi med innehållsmarknadsföring, e-post, annonser i sociala medier mm.
 • Stärk relationer genom personlig kommunikation och lojalitetsprogram

Förstå B2B-marknadslandskapet

B2B-marknadslandskap

Inom den särpräglade sfären av B2B-marknadsföring är att förstå marknadslandskapet nyckeln till framgång. Denna förståelse lägger grunden för att skapa och implementera marknadsföringsstrategier som ansluter till potentiella kunder under hela deras inköpsresa.

Så, hur får man denna värdefulla insikt? Svaret ligger inom tre nyckelområden: industritrender, konkurrentanalys och möjlighetsidentifiering.

Branschutvecklingar

För alla B2B-marknadsförare som strävar efter flexibilitet och snabb anpassning till en ständigt föränderlig värld och industri, är det absolut nödvändigt att hålla sig uppdaterad med branschtrender. Genom att hålla dig uppdaterad om trender som hybridarbetsmodeller, virtuella händelseroch Video Marketing, kan du anpassa dina marknadsföringsstrategier därefter och se till att du ligger före kurvan.

Att hålla fingret på pulsen i branschen hjälper dig inte bara att övervaka B2B-data mer effektivt, utan gör det också möjligt för dig att fatta välinformerade beslut som positivt påverkar dina marknadsföringsinsatser.

Konkurrentanalys

Konkurrentanalys representerar ett annat viktigt element för att få grepp om B2B-marknadslandskapet. Genom att bedöma konkurrenters styrkor, svagheter, möjligheter och hot kan du fatta välgrundade beslut om hur bäst konkurrera med dem och välj lämpliga kanaler.

Denna kunskap ger dig möjlighet att identifiera deras unika försäljningsargument och dra nytta av områden där de kan vara underpresterande. Med en tydlig förståelse för dina konkurrenter kan du skräddarsy dina marknadsföringsstrategier för att överglänsa dem och attrahera din målgrupp mer effektivt.

Möjlighetsidentifiering

Att upptäcka marknadsmöjligheter banar väg för affärstillväxt och utnyttjande av outnyttjad potential. Till exempel har Adobe framgångsrikt utnyttjat TikTok för att engagera sig med sin publik genom att:

 • Skapa innehåll anpassat för plattformens användare
 • Samarbeta med populära TikTok-skapare, som t.ex @emilesam, för att visa upp sina produkter
 • Visa upp unika och kreativa användningsområden för deras programvara, som att skapa en kampsekvens mot sig själv med hjälp av Adobes After Effects

Genom att använda TikTok har Adobe kunnat nå en bredare publik och visa upp kapaciteten hos deras produkter på ett roligt och engagerande sätt.

Genom att vara proaktiv och utforska olika kanaler, strategier och verktyg kan du maximera potentiella kunder och kundkanaler, vilket i slutändan driver ditt företag framåt.

Definiera din målgrupp och din idealiska kundprofil

Definiera din målgrupp

Att definiera din målgrupp och perfekta kundprofil är en förutsättning för att skapa marknadsföringsstrategier som verkligen engagera din publik. Genom att göra det kan du säkerställa att dina marknadsföringsinsatser är fokuserade och relevanta, vilket i slutändan leder till bättre resultat och högre avkastning på investeringen.

I B2B-marknadsföring innebär processen att definiera din målgrupp:

 • Ange din målmarknad
 • Använda firmografisk data för att identifiera potentiella målföretag
 • Använda demografiska och psykografiska data för att identifiera individuella framtidsutsikter

När du väl har en klar förståelse för din målgrupp kan du fokusera på specialisering och nischinriktning, vilket är nyckelfaktorer för framgång med B2B-marknadsföring.

Köpare Personas

Skapandet av köparpersonas är ett viktigt steg mot att dechiffrera dina kunders behov och preferenser. Dessa omfattande skildringar av dina målkunder, baserade på marknadsanalyser och fakta om kundernas demografi och beteende, hjälper marknadsförare att förstå hur kunder fattar köpbeslut och vilka marknadsföringskanaler de är mer benägna att använda.

Genom att skapa detaljerade profiler för varje kundsegment kan du skräddarsy dina marknadsföringsstrategier för att få bättre resonans hos din publik, vilket i slutändan leder till ökat engagemang och omvandlingar.

Smärtpunkter och behov

Att känna igen dina kunders smärtpunkter och behov är nyckeln till att skapa effektfulla marknadsföringsbudskap som tar itu med dessa problem direkt. Ett vanligt felsteg som B2B-organisationer gör är att försöka utbilda köparen om sitt eget företag, produkt eller tjänst innan de har ett grepp om sitt problem.

Genom att känna igen smärtpunkter och ta itu med dem i dina marknadsföringsbudskap kan du ge värde till dina kunder och presentera lösningar på deras ihållande problem.

Segmentering och anpassning

B2B-marknadsförare kan använda segmentering och personalisering som potenta instrument för att skräddarsy sina strategier för olika kundgrupper, och därigenom garantera effektiv meddelandeöverföring. Genom att segmentera kunder baserat på faktorer som:

 • industrin
 • Storlek
 • läge
 • behov

Du kan skapa mer skräddarsytt och effektivt marknadsföringskampanjer med hjälp av marketing automation.

Dessutom kan den insamlade informationen användas för att optimera din webbplats och andra digitala kanaler för varje kundsegment, vilket resulterar i en mer personlig upplevelse för din publik.

Att sätta SMART B2B marknadsföringsmål

B2B marknadsföringsmål

Att etablera SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) B2B-marknadsföringsmål är ett etablerat tillvägagångssätt som garanterar framgång. När du sätter upp handlingsbara mål gör du det möjligt för ditt team att optimera sina resultat och övervaka B2B-marknadsföringsstatistik och KPI:er mer effektivt.

Så, vad krävs för att sätta upp SMARTA mål? Låt oss dyka in i varje aspekt av denna målsättningsram.

Specifika mål

Att formulera specifika mål är nyckeln till att erbjuda en tydlig riktning för dina marknadsföringsinitiativ. Genom att använda de bästa metoderna för att sätta specifika mål, som att använda SMART-ramverket för målsättning och skriva ner dina mål, gör du dem mer påtagliga och lättare att följa.

Dessutom, att säkerställa att dina mål är realistiska och uppnåeliga, samt att ge sammanhang och kommunicera syftet bakom dem, hjälper till att hålla ditt team motiverat och på rätt spår för att nå framgång.

Mätbara mätvärden

Användningen av relevanta mått för att mäta dina marknadsföringsresultat är avgörande för att bedöma effektiviteten av dina strategier och fatta beslut som är rotade i data. Genom att spåra mätvärden som:

Du kan få värdefulla insikter om effektiviteten av dina marknadsföringsinsatser och göra nödvändiga justeringar för att optimera dina kampanjer.

Genom att förstå resultatet av dina marknadsföringskampanjer kan du identifiera förbättringsområden och göra ändringar.

Uppnåeliga mål

Att sätta upp uppnåbara mål har stor betydelse för att inspirera ditt team och styra resultat. Genom att ta hänsyn till tillgängliga resurser, tidslinjen och det önskade resultatet kan du sätta upp mål som är både realistiska och uppnåeliga.

Att sätta upp mätbara mål som kan spåras och övervakas hjälper dessutom till att säkerställa att ditt marknadsföringsteam håller sig på rätt spår och fokuserar på att uppnå dina marknadsföringsmål.

Relevanta mål

Att dina mål anpassas till dina bredare affärsmål är en förutsättning för att dina marknadsföringsstrategier ska triumfera. Genom att fastställa relevanta mål kan du garantera att dina marknadsföringsinsatser är fokuserade på de områden som betyder mest för din verksamhet och har störst potential att generera resultat.

Tidsbundna deadlines

Att fastställa deadlines är absolut nödvändigt för att upprätthålla banan för dina marknadsföringsinsatser och se till att ditt team förblir organiserat och fixerat vid måluppfyllelse. Genom att formulera en tidslinje för dina marknadsföringsaktiviteter och dela upp den i hanterbara uppgifter kan du sätta realistiska deadlines som tar hänsyn till eventuella förseningar eller hinder.

Att regelbundet se över och justera dina deadlines efter behov hjälper till att hålla ditt team motiverat och på rätt spår för att nå framgång.

Utveckla en flerkanals B2B-marknadsföringsstrategi

Flerkanalig B2B-marknadsföringsstrategi

Med tanke på dagens digitala karaktär och den växande betydelsen av digital marknadsföring, har det aldrig varit viktigare att anta en flerkanalig B2B-marknadsföringsstrategi. Detta tillvägagångssätt innebär att man använder en kombination av olika marknadsföringskanaler, inklusive:

 • Innehåll marknadsföring
 • E-postmarknadsföring
 • Sociala medier marknadsföring
 • Betald reklam
 • SEO
 • SEM

För att nå din målgrupp effektivt.

Genom att engagera din publik genom flera kanaler kan du öka dina chanser att fånga deras uppmärksamhet och omvandla dem till kunder.

Content Marketing

Innehåll marknadsföring är ett potent verktyg för att positionera ditt varumärke som en branschmyndighet och främja förtroende hos din publik. Genom att tillhandahålla högkvalitativt, pedagogiskt innehåll som tillgodoser behoven och smärtpunkterna hos din målgrupp, kan du visa din kunskap och hjälpa användare att fatta mer välgrundade beslut.

Till exempel Shopify Masters podcast har framgångsrikt använt innehållsmarknadsföring att engagera sin publik och ge värdefulla insikter i e-handelns värld. Genom att konsekvent leverera relevant och användbart innehåll kan du etablera en stark varumärkesidentitet och bygga varumärkesmedvetenhet i din bransch.

E-postmarknadsföring

Inom B2B-domänen fungerar e-postmarknadsföring som ett effektivt medium för personlig kommunikation och vård av leads. Genom att utnyttja e-postmarknadsföring kan du skicka skräddarsydda meddelanden till din publik och vägleda dem genom köpprocessen.

Dessutom är datainsamling och analys, A/B-testning och ROI-mätning viktiga för att optimera e-postmarknadsföringsprestanda och säkerställa att dina kampanjer resonerar med din publik och genererar resultat.

Social Media Marketing

Sociala medieplattformar, även kända som sociala mediekanaler, ger en oöverträffad chans att interagera med din målgrupp och sprida värdefullt innehåll. Genom att använda plattformar som LinkedIn, Twitter och Instagram kan du interagera med din målgrupp, förstå deras behov och få feedback på dina produkter och tjänster.

Dessutom kan reklam i sociala medier vara ett effektivt verktyg för att engagera potentiella kunder, eftersom det ger tillgång till en bred publik och möjliggör förbättrade inriktningsmöjligheter.

Betald reklam

Att allokera resurser till betald annonsering kan hjälpa till att rikta in sig på specifika kundsegment och förstärka ditt varumärkes synlighet. Genom att använda plattformar som Google Ads och LinkedIn Ads kan du nå potentiella kunder som aktivt söker efter produkter eller tjänster som din, vilket ökar dina chanser att fånga deras uppmärksamhet och omvandla dem till leads.

Särskilt betald sökning möjliggör inriktning på potentiella kunder baserat på deras exakta intressen i det ögonblick de är intresserade, vilket gör det till ett kraftfullt verktyg för att generera potentiella kunder och skapa resultat.

SEO och SEM

Sökmotoroptimering av din webbplats är avgörande för att förbättra organisk trafik och synlighet. Genom att förbättra din webbplatss SEO kan du se till att ditt företag visas högst upp i sökresultaten för relevanta sökord, vilket gör det mer sannolikt för potentiella kunder att hitta och engagera sig i ditt varumärke på sökmotorer.

Dessutom innebär sökmotormarknadsföring (SEM) att använda betald reklam för att öka din synlighet i sökmotorresultat, ökar dina chanser ytterligare att nå och engagera din målgrupp.

Mätning och optimering av B2B-marknadsföring

Optimera B2B-marknadsföring

Att mäta och optimera ditt B2B-marknadsföringsresultat är nödvändigt för att fullt ut utnyttja dina marknadsföringsinitiativ och maximera din avkastning på investeringen. Genom att spåra framgången för dina marknadsföringsstrategier kan du identifiera förbättringsområden och fatta datadrivna beslut som leder till bättre resultat.

Datainsamling och analys

För att fatta upplysta marknadsföringsbeslut är datainsamling och analys av yttersta vikt. Genom att förstå målen och skapa en plan för datainsamling kan du säkerställa att den insamlade informationen är relevant och användbar för att uppnå ditt önskade resultat.

Att dokumentera källor och genomföra en grundlig analys av insamlad data kan dessutom hjälpa dig att upptäcka trender och mönster som kan informera dina marknadsföringsstrategier och leda till bättre resultat.

A / B-test

A/B-testning fungerar som ett värdefullt instrument för att lokalisera den mest fruktbara marknadsföringstaktiken. Genom att jämföra två versioner av ett e-postmeddelande eller en målsida kan du avgöra vilken som presterar bäst när det gäller konverteringar och anpassa dina marknadsföringsinsatser därefter.

A/B-testning låter dig:

 • Förfina dina marknadsföringsaktiviteter
 • Fatta beslut baserat på fakta snarare än gissningar
 • I slutändan leda till mer framgångsrika kampanjer
 • Uppnå högre avkastning på investeringen.

ROI-mätning

ROI-mätning är avgörande för att bekräfta att dina marknadsföringsinitiativ ger resultat och genererar avkastning på din investering. Genom att beräkna avkastningen på investeringen för varje marknadsföringsaktivitet kan du utvärdera kostnaden för aktiviteten mot de genererade intäkterna.

Genom att övervaka ROI över tid kan du känna igen trender och göra nödvändiga justeringar av din marknadsföringsstrategi, vilket säkerställer att dina strategier fortsätter att ge bästa möjliga resultat.

Stärka kundrelationer och behålla

Kundrelationer

I dagens hårt konkurrensutsatta affärsmiljö har det blivit av största vikt att främja förtroende och lojalitet bland dina kunder. Genom personlig kommunikation, exceptionell kundsupport och lojalitetsprogram kan du stärka kundrelationer och förbättra retentionen, vilket i slutändan leder till högre nivåer av kundnöjdhet och lojalitet.

Genom att investera i kundrelationer kan företag skapa en lojal kundbas som kommer att fortsätta att köpa.

Personlig kommunikation

Att etablera kommunikation på personlig nivå med kunder är avgörande för att främja förtroende och lojalitet. Genom att utnyttja kunddata för att skapa skräddarsydda budskap för varje enskild kund kan du göra din kommunikation mer meningsfull och relevant, vilket i slutändan leder till ökat engagemang och omvandlingar.

Dessutom kan ge en personlig upplevelse för dina kunder hjälpa dig att sticka ut från dina konkurrenter och odla mer meningsfulla relationer med din publik.

Helpdesk

Att erbjuda enastående kundsupport är avgörande för att lösa problem och öka kundnöjdheten. Här är några strategier för att uppnå detta:

 1. Svara snabbt på kundförfrågningar.
 2. Erbjud skräddarsydd support utifrån varje kunds specifika behov.
 3. Tillhandahålla användbara resurser och lösningar för att hantera kundproblem. Genom att implementera dessa strategier kan du se till att dina kunder känner sig värdefulla och väl understödda.

Detta bidrar inte bara till att förbättra kundnöjdheten och lojalitet, utan främjar också en positiv varumärkesimage, vilket kan leda till ökade mun-till-mun-remisser och nya affärsmöjligheter genom remissmarknadsföring.

Lojalitetsprogram

Utplaceringen av lojalitetsprogram fungerar som en effektiv metod för att belöna och hålla fast vid dina mest uppskattade kunder. Genom att erbjuda incitament och belöningar för fortsatt beskydd kan du uppmuntra kundlojalitet och främja en känsla av varumärkeslojalitet.

Lojalitetsprogram kan också hjälpa till att öka kundernas engagemang och generera fler hänvisningar, vilket i slutändan leder till ökad försäljning och intäkter för ditt företag.

Samarbetar med strategiska partners

Att samarbeta strategiskt kan avsevärt bredda din räckvidd och höja dina marknadsföringsinitiativ. Genom att arbeta tillsammans med andra företag som har befintliga relationer med din målgrupp kan du utnyttja deras kanaler för att marknadsföra din produkt eller tjänst och ta dig in på nya marknader.

Sammarknadsföringskampanjer

Att gemensamt genomföra marknadsföringskampanjer med andra företag som kompletterar din kan hjälpa till att nå nya målgrupper och förstärka varumärkeskännedomen. Genom att slå samman resurser och expertis kan båda företagen dra nytta av ökad exponering och generering av potentiella kunder, vilket i slutändan leder till mer framgångsrika marknadsföringskampanjer.

Genom att identifiera potentiella partners med kompatibla produkter eller tjänster och en delad målgrupp kan du skapa en ömsesidigt fördelaktig relation som leder till resultat för båda parter.

Influencerpartnerskap

Formning partnerskap med influencers kan stärka ditt varumärkes trovärdighet och synlighet inom din bransch. Genom att utnyttja trovärdigheten och räckvidden för branschinfluenser kan du marknadsföra dina produkter eller tjänster till en bredare publik och generera leads mer effektivt genom influencer-marknadsföring.

Var noggrann när du väljer partnerskap för influencers och genomför forskning för att avgöra vilka influencers som har de mest genuina relationerna med din målgrupp för att säkerställa det mest effektiva samarbetet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis, att framgångsrikt navigera i den komplexa världen av B2B-marknadsföring kräver en djup förståelse av marknadslandskapet, en väldefinierad målgrupp, SMARTA marknadsföringsmål och en flerkanalig marknadsföringsstrategi. Genom att följa de beprövade strategierna som beskrivs i den här guiden kan du överta dina B2B-marknadsföringsinsatser, stärka kundrelationer, samarbeta med strategiska partners och i slutändan driva resultat för ditt företag. Så gå vidare och erövra B2B-marknadsföringsvärlden med självförtroende och expertis.

Vanliga frågor

Vad betyder B2B i marknadsföring?

B2B-marknadsföring involverar strategier som används för att rikta och marknadsföra ett företags produkter eller tjänster till andra företag eller organisationer.

Företag som säljer till andra företag är vanligtvis de som använder B2B-marknadsföringstaktik.

Vad är ett exempel på en B2B-marknad?

B2B är en marknadsföringsstrategi som används av ett företag för att rikta in sig på och sälja till ett annat företag. Exempel är tillverkningsmaterial, kläder, bildelar och halvledare.

Monday.coms varumärkesstrategi för B2B på LinkedIn är också ett exempel.

Vilka är de fyra grundläggande kategorierna på B4B-marknader?

B2B-marknader kan delas in i fyra distinkta kategorier: producenter, återförsäljare, regeringar och institutioner.

Denna kategorisering hjälper till att bättre förstå de olika typerna av företagskunder på dessa marknader.

Vad är skillnaden mellan B2B-marknadsföring och B2C-marknadsföring?

B2B-marknadsföring fokuserar på att sälja till andra företag, medan B2C-marknadsföring riktar sig till enskilda konsumenter.

Försäljningscykeln för B2B är vanligtvis längre och involverar mer komplexa beslutsprocesser.

Varför är det viktigt att förstå B2B-marknadslandskapet?

Att förstå B2B-marknadslandskapet är avgörande för att få insikt i målgrupper, känna igen branschtrender och identifiera potentiella möjligheter, som alla är nyckeln till framgångsrik B2B-marknadsföring.

Angelo Frisina

Angelo Frisina, VD och grundare av Sunlight Media LLC, erbjuder experttjänster för digital marknadsföring och webbutveckling över hela världen.

Med lång erfarenhet av SEO, webbdesign och digital marknadsföring förstår Angelo behoven hos moderna företag. Hans fokus på innovativa lösningar och överlägsna resultat hjälper företag att växa snabbt och överträffa konkurrenter. Angelos engagemang för klientframgång drivs av hans passion för att överträffa förväntningarna.

Angelos kunder är specialiserade på SEO-strategier och inkluderar lokala företag, startups, ideella organisationer, statliga myndigheter och lokala företag. Sunlight Media LLC arbetar nära kunderna för att utveckla unika, effektiva lösningar, med betoning på exceptionell kundservice.

Med över 22 års erfarenhet har Angelo optimerat hundratals webbplatser på plattformar som WordPress, Magento, PHP/Laravel, Joomla! och Shopify, vilket säkerställer att kunder når topprankning på sökmotorer i det digitala landskapet under utveckling.

Alla inlägg